Showing all 9 results

Máy Điện Tim

Máy đo điện tim các loại 3 kênh, 6 kênh, 12 kênh.
Sản phẩm của: LUMED – Ý