Hiển thị tất cả 9 kết quả

Xe Đẩy Y Tế

Xe Đẩy Y Tế
Sử dụng cho Phòng khám, bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh.
Xe đẩy để đặt máy móc thiết bị y tế
Xe đẩy để chuyển thuốc, vật tư tế…