Hiển thị tất cả 6 kết quả

Phụ Kiện Máy VLTL

Phụ Kiện Máy VLTL:
– Điện cực máy trị liệu
– Miếng xốp dẫn điện
– Dây nối máy trị liệu điện
– Các phụ kiện thay thế máy VLTL và PHCN