Showing 1–9 of 57 results

Thiết Bị Phòng Mổ

Trang thiết bị trang bị cho phòng mổ:
– Bàn mổ
– Đèn mổ
– Máy cắt đốt
– Máy hút dịch