Hiển thị tất cả 8 kết quả

Micropipet

Cung cấp các loại Micropipette
– Đơn kênh
– Pipet AHN, Pipet Dragon
– Dung tích pipet từ: 0.5-10 ul, 2-20 ul, 5-50 ul, 10-10 ul, 20-200 ul, 50-200 ul, 100-1000 ul